halli5 lirotpertsi
 suomeksi| english |español


Biografi
Fågelbilder
Andra bilder
Senaste bilder
Utrustning
Resor
Länkar
Kontakt

Hemsidan
Birding Top 500 Counter


Document made with Nvu

Fågelbilder och andra naturbilder
av Antti Below

Biografi


Jag är 57-årig och bor i Helsingfors, Finland. Jag har fotograferad naturen (huvudsakligen fåglar) 27 år. Mitt fågelhobby började när jag var 15-årig och bodde i Nordsjö i Helsingfors. Fåglar ledde mig att studera biologi i Helsingfors Universitet (djurekologi) och efter jag blev M. Sc. började jag arbeta som en skyddbiolog i Forststyrelsen. Till mitt jobb tillhörs bl.a. naturvård på skyddade (statliga) områdena, planering av skötsel och restaurering av skyddsområdena, skyddning av hotade djurarter och naturtyper o.s.v.

Jag är gift och i min familj tillhör fru och en dotter och en son.

Jag har fotograferad fåglar närmast i Finland men också i Norge, Sverige, Danmark, Belgien, Estland, Liettuen, Latvien, Sibirien i Ryssland, Island, Grönland, Turkiet, Kazakstan, Grekland, Spanien, Marocko, Israel, Mantsurien and Hunan i Kina, Arabemirater, Oman, Kenien och Nicaragua. Andra naturbilder än fågelbilder har jag tagit huvudsakligen här i Finland.

Mina naturbilder har publicerats bl.a. i många fågeltidningar, magaziner, fågelböcker, skolböcker and naturböcker. Några bilder har också varit i internet, kalendrar, reklamer och spelkort.


Copyright Antti Below 2006