halli5 lirotpertsi
 suomeksi| english |español

Biografi
Fågelbilder
Andra Bilder
Senaste Bilder
Utrustning
Resor
Länkar
Kontaktbirdlifelogo

Birding Top 500 Counter


Document made with Nvu

Fågelbilder och andra naturbilder
av Antti Below


 Välkommen till mina naturfoto sidor!
 Mina sidor innehåller mest av fågelbilder, men också andra djur och växter presenteras. Nuförtiden finns det cirka 4100  bilder av över 500 fågelarter. Situationen lever hela tiden därför att jag skannar gamla diapositiver och adderar några exemplar  till  sidorna, om kvalitetet är tillräckligt (Obs:  Originala digitaliska bilder är av 5-9 MBs storlek, men på mina sidor är dom  bara  70-100 Kb).

 Andra naturbilderna har bara finska namn, men senare på våren skall jag addera också latinska och engelska namn. Du  kan gå  direkt till sidorna från fotos nedan. Jag hoppas ni trivs med de här bilderna. Om du har någonting att fråga,  kommentera, beställa osv, du får skicka email på svenska, finska, engelska, tyska eller spanska, men jag svarar bara på tre  första språk. 
                         FÅGLAR                                                ANDRA NATURBILDERSENASTE NYHETER:  27.1.2007 Sidorna har öppnat på svenska.

 fågel fågel bilder fågel foto natur foto natur bilder fågel fotografer natur fotografer  foto image fugler fjäril fjärilar däggdjur


 Långnäbbad mås, Vitkindad gås, Grönsiska, Tornfalk, Bofink, Kaja, Grå flugsnappare, Snösiska, Spansk sparv, Mosnäppa, Glasögonsångare, Stjärtmes, Rapphöna, Dalripa, Höksångare, Vaktel, Trastsångare, Snösparv, Alfågel, Smålom, Hämpling, Tornseglare, Vigg, Stenknäck, Gransångare, Kustpipare, Fiskmås, Korp, Fiskgjuse, Sumpvipa, Pilgrimsfalk, Nötkråka, Järpe, Bergand, Knipa, Minervauggla, Sångsvan, Stjärtand, Årta, Rödstjärt, Skogssnäppa, Gråhakedopping, Talgoxe, Stäppvipa, Flodsångare, Bläsand, Göktyta, Brun kärrhök, Mindre korsnäbb, Labb, Skogsduva, Svart rödstjärt, Gulnäbbad lira, Gråtrut, Björktrast, Berglärka, Palmduva, Sammetshätta, Brunand, Hussvala, Salskrake, Sparvhök, Vittrut, Blek tornseglare, Spetsbergsgrissla, Fjällvråk, Varfågel, Blåmes, Skedand, Myrsnäppa, Gråsparv, Smalnäbbad simsnäppa, Kattuggla, Bergtaigasångare, Isabellatörnskata, Bivråk, Trädpiplärka, Sparvuggla, (Kanarie) Tornfalk , Sandlöpare, Citronärla, Mindre sångsvan, Tereksnäppa, Nötskrika, Hökuggla, Kaspisk pipare, Tofsmes, Ängspiplärka, Buskskvätta, Svarthakedopping, Strandskata, Trädkrypare, Roskarl, Fjällabb, Sidensvans, Fjällripa, Gök, Rödhake, Mindre strandpipare, Koltrast, Rödspov, Kornknarr, Lappmes, Havstrut, Prutgås, Större korsnäbb, Småfläckig sumphöna, Taigasångare, Aftonfalk, Snatterand, Rödstrupig piplärka, Trana, Nattskärra, Törnsångare, Sädgås, Bläsgås, Tretåig hackspett, Blåstjärt, Stenskvätta, Fjällgås, Morkulla, Mongolpiplärka, Större hackspett, Bändelkorsnäbb, Vitryggig hackspett, Skrattmås, Ejder, Småsnäppa, Skärsnäppa, Skäggdopping, Videsparv, Ladusvala, Trädlärka, Råka, Sotvingad mås, Turturduva, Jorduggla, Härmsångare, Vattenrall, Gärdsmyg, Jaktfalk, Storlom, Rödbena, Kricka, Skräntärna, Rosenfink, Tallbit, Sävsångare, Grågås, Kungsfågelsångare, Rörhöna, Cettisångare , Skärpiplärka, Strömstare, Häger, Småskrake, Blåhake, Vit stork,  Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Sånglärka, Dvärgmås, Alförrädare, Fisktärna, Slaguggla, Grönfink, Duvhök, Stäpphök, Tjäder, Hornuggla, Lappuggla, Orre * Tjäder, Trädgårdssångare, Häcksparv, Glada, Alpseglare, Ängshök, Svartmes, Fjällpipare, Lärkfalk, Kentsk tärna, Berguv, Större strandpipare, Storspov, Härfågel, Mindre hackspett, Rödvingetrast, Gravand, Rödfalk, Knölsvan, Ortolansparv, Lappsparv, Rördrom, Enkelbeckasin, Lavskrika, Talltita, Dubbeltrast, Domherre, Orre, Grönbena, Gräsand, Tuvsnäppa, Myrspov, Ärtsångare, Storskrake, Stenfalk, Blå kärrhök, Gåsgam, Ljungpipare, Kanadagås, Svartvit flugsnappare, Stare, Kungsfiskare, Entita, Praktejder, Spovsnäppa, Havsörn, Dubbelbeckasin, Tofsvipa, Drillsnäppa, Kärrsångare, Busksångare, Smådopping, Fasan, Taltrast, Brunsångare, Vinterhämpling, Steglits, Storskarv, Gråsiska, Silvertärna, Sädesärla, Rörsångare, Mindre flugsnappare, Svarthuvad mås, Sothöna, Kanariepiplärka, Ringduva, Spetsbergsgås, Vattenpiplärka, Näktergal, Tobisgrissla, Brushane, Sävsparv, Tordmule, Kärrsnäppa, Nordsångare, Amerikansk bläsand, Nötväcka, Gulärla, Törnskata, Pärluggla, Turkduva, Svärta, Gråspett, Lunnefågel, Bergfink, Pilfink, Kungsörn, Silltrut, Lövsångare, Gröngöling, Större skrikörn, Medelhavstrut, Gulsparv, Svarttärna, Skäggmes,Copyright Antti Below 2006